afbeelding copyright artikel

Hoe bescherm je je intellectueel eigendom online?

Er zijn mensen die denken dat alles wat op het internet staat vrij gebruikt mag worden. Maar dat is natuurlijk niet waar. Als je aan kunt tonen dat een foto, tekening, tekst of anderszins jouw intellectuele eigendom is dan kun je zeker stappen ondernemen wanneer een ander dit gebruikt op zijn eigen website of op een andere manier openbaar maakt.

Er staat niet voor niets een Copyright teken op vrijwel iedere website die je op het internet kunt vinden. Het gaat daarbij niet specifiek om geregistreerde merken, dat is weer een andere tak van sport. Als je in een publicatie en merknaam noemt dan staat daar vaak een ® achter om aan te geven dat het om een geregistreerd handelsmerk gaat.

Wat doe je als iemand jouw teksten kopieert?

Als je erachter komt dat iemand teksten van jouw website heeft gekopieerd of een foto heeft gebruikt die jouw eigendom is, dan kun je daar tegen in protest gaan. Het beste schakel je hiervoor een gespecialiseerd advocatenkantoor in zoals Lawfox. Zij kunnen de overtreder benaderen met een verzoek de content te verwijderen en een vergoeding te betalen voor het gebruik ervan.

Als de wederpartij hiermee niet akkoord gaat dan kan een verzoekschrift bij de rechtbank worden ingediend om verwijdering en betaling van een schadevergoeding af te dwingen. De ervaring leert dat rechters erg gevoelig zijn voor schendingen van het auteursrecht.

Zelfs als een foto is bewerkt of een tekst op een paar punten is aangepast. Als duidelijk is dat een tekst of afbeelding onrechtmatig is gebruikt dan volgt altijd een veroordeling en het opleggen van een schadevergoeding.

Hoe weet je of jouw teksten of afbeeldingen worden gebruikt?

Je kunt met behulp van zoekmachines controleren of jouw foto’s ook elders op het internet te vinden zijn. Voor het checken van plagiaat met teksten kun je speciale software gebruiken. Daarmee kun je het internet laten scannen of jouw teksten ook elders zijn gebruikt.

Als het om slechts enkele zinnen gaat dan kun je daar in de regel niet veel aan doen, maar als hele alinea’s of een compleet artikel zijn overgenomen dan is er wel degelijk sprake van plagiaat. Dat is strafbaar en daarmee kun je dus een beroep doen op het auteursrecht.

Wat speelt online nog meer een rol?

Naast het bewaken van je intellectuele eigendom speelt ook privacy een rol. Je mag niet zomaar alles zeggen op het internet, zelfs als je kunt bewijzen dat iets waar is. Als iemand zich schuldig maakt aan laster of smaad dan kun je een beroep doen op de Privacywet. Ook daarbij kan een ervaren advocaat je bijstaan.

Als je privacy is geschonden dan kun je verwijdering van de informatie vorderen en ook hier is het mogelijk om een schadevergoeding te vragen als je nadeel hebt ondervonden van een publicatie.

Als je goede naam in het geding is kan dit immers leiden tot minder opdrachten, ontslag of ander financieel nadeel.