patientveiligheid

Patiëntveiligheid optimaliseren? Werk met een kwaliteitsmanagementsysteem + meer tips

Wanneer je in de zorg werkt, weet je natuurlijk als geen ander dat er veilig met de patiënt moet worden omgegaan. Dit geldt niet alleen voor het bewaken van de gegevens, maar ook bijvoorbeeld hoe er op een veilige manier medicatie aan de patiënt kan worden toegediend. En de patiënt verwacht natuurlijk ook hetzelfde van de zorgverlener. Hoe je de patiëntveiligheid kunt optimaliseren in de zorg, vertellen we je hieronder.

Werk met een kwaliteitsmanagementsysteem

Allereerst is het goed om met een software te werken die de patiëntveiligheid vooropstelt en waarmee je dus op een veilige manier online kan werken. Een kwaliteitsmanagement systeem is hier een voorbeeld van. Door middel van een kwaliteitsmanagementsysteem kun je de risico’s monitoren van wat zich er in de zorg afspeelt. Je kunt met behulp van zo’n systeem ook verbeteringen in de zorg aan het licht laten brengen, bijvoorbeeld punten waarop de patiëntveiligheid kan worden verbeterd. Met andere woorden is het dus een systeem om de kwaliteit van de zorg waar te borgen.

Een software zoals het kwaliteitsmanagementsysteem is betrouwbaar en veilig. Bovendien is het een eenvoudig systeem, zodat alle collega’s ermee om kunnen gaan. Het is een gebruiksvriendelijke tool om de patiëntveiligheid te kunnen verbeteren en waar nodig aan te kunnen sturen.

Werk aan de onderlinge communicatie

Het is van groot belang om als collega’s te werken aan de onderlinge communicatie. Zo is het goed om dubbel te checken of er wel de goede medicatie wordt toegediend en of dit op de juiste wijze wordt uitgevoerd. Wanneer je samen met collega’s de handelingen uitvoert of deze met elkaar bespreekt, weet je zeker dat de patiënt op een goede manier is verzorgd. Door middel van samen te werken met jouw collega’s kun je de patiëntveiligheid verbeteren. Bovendien wek je hiermee ook het gevoel bij de patiënt dat hij of zij op de juiste manier wordt verzorgd.

Op de juiste wijze rapporteren

Het is vanzelfsprekend dat er in de zorg moet worden gerapporteerd. Zo vertel je bijvoorbeeld als avonddienst wat de aandachtspunten waren tijdens de dienst, zodat de nacht- en dagdienst hier rekening mee kunnen houden. De manier van rapporteren kan overigens ook een manier zijn om aan de patiëntveiligheid te werken. 

Hoe beter er wordt gerapporteerd en hoe meer informatie er wordt verteld, hoe kleiner de kans is dat er miscommunicatie ontstaat. Collega’s weten namelijk met een duidelijke rapportage exact wat er aan de hand is en hoe er gehandeld moet worden. Het is daarom belangrijk dat er in de organisatie waar jij werkzaam bent een strikte manier van rapporteren wordt gehandhaafd, om zo de veiligheid van de patiënt te kunnen verbeteren.