microsoft power bi voor bedrijven

Power BI optimaliseert data-analyse van ICT-bedrijven

Power BI van Microsoft kan ICT-bedrijven helpen bij het visueel maken van gegevens, om deze vervolgens te analyseren. Deze tool transformeert data in heldere inzichten via interactieve rapporten en dashboards. Als professional is het geen grote uitdaging om jezelf te ontwikkelen in het gebruik ervan.

Op het internet is er namelijk veel informatie beschikbaar en het vinden van een geschikte cursus Power BI kan als eenvoudig bestempeld worden.

Het vinden van een geschikte cursus Power BI is eenvoudig en ook op het internet is er nuttige informatie in overvloed.

Omdat de meerwaarde van Power Bi nog vaak onderschat wordt, beschrijven we in deze blog meerdere voordelen en toepassingen van Power BI in de ICT-sector.

Wat is Power BI?

Power BI is dus een tool van Microsoft waarmee je bedrijfsdata eenvoudig visualiseert en analyseert. Power BI bestaat uit tools die data omzetten in bruikbare inzichten. Gebruikers kunnen data uit diverse bronnen importeren en weergeven via rapporten en dashboards.

microsoft power bi voorbeeld

Voordelen voor ICT-bedrijven

Gebruiksvriendelijkheid voor alle medewerkers: De interactieve weergave en de  drag-and-drop functionaliteiten van de tool maken het (ook voor niet-technische gebruikers) eenvoudig om data-analyses uit te voeren. Het zorgt ervoor dat vrijwel alle goed overweg kunnen met Power BI.

Visualisatie van data: Power BI biedt een grote hoeveelheid opties om data te visualiseren, zoals met grafieken en dashboards. Hiermee kunnen trends en patronen eenvoudig ontdekt worden. Het visualiseren van data kan bijdragen aan het nemen van belangrijke beslissingen die gebaseerd zijn op data. Het doel is daarbij vaak om de efficiëntie van de organisatie te verbeteren.

Integratie: De tool kan data uit verschillende bronnen combineren, zoals databases, cloudservices en Excel-bestanden. Waar je bij andere tools de gegevens eerst dient te exporteren, heeft u bij Power BI bijvoorbeeld de optie om data direct te analyseren in Excel.

Realtime Analyse: In een dynamische sector biedt Power BI realtime updates voor monitoring en snelle besluitvorming. Informatie is altijd direct beschikbaar, zodat je snel kan reageren op bijvoorbeeld marktveranderingen of cruciale technische problemen.

Toepassingen

IT-infrastructuur: Met Power BI kunnen bedrijven IT-prestaties volgen via realtime dashboards. Op deze dashboard kunnen real-time netwerkprestaties, en andere cruciale statistieken weergegeven worden. Op deze manier kunnen technische problemen snel gesignaleerd worden.

Klantenservice:  CRM-gegevens kunnen nuttig zijn voor het verbeteren van klanttevredenheid en de verleende service van een ICT-bedrijf. Gegevens uit CRM-systemen en klantfeedback kan bijvoorbeeld visueel weergegeven worden om verbeteracties op te baseren.

Financiën: Financiële analyses kunnen bijdragen aan het verduidelijken van hoe inkomsten, uitgaven en winstgevendheid zich ontwikkelen. Uitgebreide financiële rapporten dragen zo niet alleen bij aan het verkijgen van inzichten, maar kunnen ook een belangrijke rol spelen bij het maken van financiële beslissingen.

Datagedreven besluiten met Power BI

Power BI biedt ICT-bedrijven heel veel opties op het gebied van het analyseren van data, de integratie van verschillend gegevensbronnen en actuele inzichten op allerlei gebieden.

Met Power BI profiteren ICT-bedrijven van betere inzichten, efficiëntere processen, maar vooral cruciale input voor besluitvorming die gebaseerd is op harde data.