governance it

Besparen in de cloud: hoe IT-professionals hiermee kunnen omgaan

Voor veel middelgrote tot grote bedrijven is IT beheer een zeer belangrijk maar ook tijdrovend en kostelijk aspect van de bedrijfsvoering. Zeker jongere bedrijven hebben vaak geen duidelijk inzicht in de kosten en bovenal ook waar de verschillende kosten vandaan komen. Het is iets waar vaak niet genoeg aandacht aan wordt besteed en dat is zonde.

Want vaak kunnen cloudbeheer kosten onverwacht groeien en de budgetten overschreden. Er wordt ingeschat dat 60% van bedrijfsleiders rekening moet houden met kostenoverschrijdingen in cloudbeheer. In dit artikel bespreken we een aantal strategieën voor IT professionals om te besparen op cloudbeheer. Onder andere door spend cloud beheren met crayon.com.          

Bewustzijn van de omgeving

In de afgelopen jaren en zeker tijdens de pandemie hebben veel bedrijven geïnvesteerd in hun digitale omgevingen en werken vanuit de cloud. Maar bij snelle overgang en de implementatie van meerdere verschillende systemen worden managers en bedrijfsleiders vaak verrast door de hoge kosten voor het cloudbeheer aan het einde van de maand, zonder inzicht te hebben in hoe verschillende teams de systemen gebruiken.

Grip krijgen op waar je precies voor betaald en of het ook waard is om daarvoor te betalen kan soms lastig zijn in cloudbeheer. Het kan voordelig zijn om in een service te investeren die dit voor je doet. Vaak zijn de besparingen vele malen groter dan de investering in een dergelijke service.  

Belang van governance IT

In een steeds complexere IT omgeving is het belangrijk voor elke organisatie om governance IT te implementeren. Kortgezegd is governance IT het implementeren van een verzameling afspraken en richtlijnen met betrekking tot het gebruik van alle IT-technologieën die door de organisatie worden ingezet. Dit wordt niet alleen gedaan vanuit het belang van efficiëntie en kostenbesparing, maar ook met oog op de veiligheid en bescherming van data.

Onder governance IT hoort bijvoorbeeld ook het beperken van risico’s rondom cybercrime. IT eigenlijk al sinds de jaren 90 van de vorige eeuw van steeds groter belang geworden. Met de huidige ontwikkelingen in nieuwe IT tools inclusief artificial intelligence tools zal het belang in de komende jaren alleen maar toenemen.  

Beschik over kennis en inzichten

Zelfs wanneer je het IT beheer uitbesteed is het belangrijk om inzicht te hebben en kennis op te doen over de verschillende aspecten. Op deze manier ben je je bewust wat er gebeurt en welke keuzes worden gemaakt. Er zijn verschillende manieren om je kennis te verbreden, denk bijvoorbeeld aan online webinars.